Zastrzeżenie nazwy – Apatent

  -/1
Ogłoszenie dodał: www.apatent.pl
Opublikowano: 20 sierpnia 2019 (5 lat temu)
Kategoria
Lokalizacja
Jana III Sobieskiego 11 Katowice

Nasi wykwalifikowani rzecznicy patentowi, świadczą dla Państwa kompleksowe usługi z problematyki ochrony własności przemysłowej. fachowe doradztwo oraz pomoc, jaką zapewnia Państwu nasza firma obejmuje:

  • przygotowywanie pism patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
  • sporządzanie ekspertyz i umów licencyjnych,
  • analiza stanu techniki, analiza zdolności patentowej i rejestrowej, badania znaków towarowych,
  • reprezentowanie Państwa przed właściwymi urzędami,
  • doradztwo prawne.

Opatentowanie dzieła umocni stanowisko Państwa firmy na rynku oraz zapewni ochronę Państwa autorskich metod przed ich przywłaszczeniem.

Więcej informacji: https://www.apatent.pl/